Restorant Uraniku

Publikojmë foto e restorant "URANIKU"-t, i cili zyrtarisht u lishua në përdorim në 4 Korrik 2008, me një mbrëmje muzikore ne te cilën u ftuan te gjithe punëtorët e Banjave të Dibres Capa. Restoranti zyrtarisht u hap nga pronari i Banjave te Dibres Capa, Z. Mexhit Capa i cili preu shirritin.